Domek , w stylu góralskim, o wysokim standardzie, dla max 6osób. Na domek składa się: pokój dzienny z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka, taras. Na terenie obiektu: strzecha z grillem do wieczornych biesiad, palenisko do pieczenia kiełbasek.

Domek znajduje się na terenie ogrodzonym na skraju wsi, na otoczonej zielenią działce o powierzchni 10 ar, kilka metrów od jeziora Goszcza (i kilkadziesiąt metrów od piaszczystej plaży). W domku założony jest alarm oraz monitoring i kimatyzacja

Domek jest ogrzewany piecem, kominkiem kaflowym , a więc zapraszamy w chłodniejsze weekendowe dni. Posesja - chata i strzecha mogą służyć na imprezy integracyjne , urodziny itp.

DLA DZIECI przygotowane są huśtawka, piaskownica, ślizgawka oraz drewniany domek.

Zapewniamy spokój, bezpieczeństwo i miłą obsługę podczas nocowania w pobliżu Świebodzina. Serdecznie zapraszamy do nas!

W celu rezerwacji prosimy o telefoniczne, sms lub e-mail zapytanie o wolny termin. . Rezerwacjię terminu dokonujemy po odnotowaniu ustalonej kwoty wpłaty zadatku . Przy rezerwacji do kwoty pobytu , będzie doliczony jednorazowy koszt przygotowania domku /150zł/ minimalny okres rezerwacji domku 2 doby.Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę (2zł/os./doba). W okresie wakacyjnym /lipiec,sierpień min.okres rezerwacji domku jest jeden tydzień/.W pozostałych miesiącach rezerwacja             min. 2 doby,a w dni weekendowe 20% drożej do ceny w danym sezonie .W okresie chłodnym ogrzewanie klimatyzacją lub kominkiem doba 60 zł.Akceptujemy zwierzęta/małe/po uprzednim ustaleni 1 zwierzę/doba/35 zł weekend 100zł   /psy tylko z włosem/

DOBA POBYTOWA

Zameldowanie od 16:00 do 22:00

Wymeldowanie do 10:00

UWAGA: Proszę 60 min. przed przyjazdem do celu o telefon informacyjny

Kontakt mailowy:                  bacowki@op.pl

lub telefoniczny: 
+48 511 171 010

Więcej informacji na stronie: www.karpaczapartament.pl

Dane do przelewu                                                                                                                                                            Kliszcz
66-218 Lubrza ul.Plażowa 6
nr: 54 1140 2004 0000 3202 7689 6560

KONTO WALUTOWE EURO
nr: PL 60 1090 1593 0000 0001 3591 2044
kod swift: WBKPPLPP

Domek położony jest na działce o powierzchni 10 ar, nad samym jeziorem Goszcza, na skraju wsi. By ułatwić Państwu dojazd - obok zamieszczamy mapę (po kliknięciu pojawia się w większym oknie).

Atrakcje okolicy:

 • - szlaki turystyczne,
 • - wędkowanie,
 • - grzybobranie,
 • - wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych,
 • - orlik (boiska do tenisa ziemnego, koszykówki, piłki nożnej),
 • - spływy kajakowe,
 • - strzelnica sportowa,
 • - Bunkry Pętla Boryszyńska,
 • - Łagów,
 • - Świebodzin.

Na miejscu umożliwiamy dostęp do:

 • pralki
 • TV
 • zmywarki
 • parkingu (2 auta)
 • kuchni indukcyjnej
 • natrysku
 • kuchenki mikrofalowej
 • pieca kaflowego

A także - odpłatnie:

 • wypożyczalni rowerów
 • roweru wodnego

REGULAMIN

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domku. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji wpłacenia ustalonego zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.
  2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną) lub e-mail należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o której mowa w pkt 1 w ciągu 24 h i wysłanie potwierdzenie przelewu na telefon lub e-mail . Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
  3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
  4. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
  5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca przelewem  7 dni przed przyjazdem lug gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy i podpisaniu umowy./ ustalenie z wynajmującym/
  6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.
  7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
  8. Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd),przekazaniem domku i kluczy.
  9. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
  10. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
  11. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku oraz z terenu posesji (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
  12. Osoby nie zgłoszone przebywające na terenie posesji w ramach odwiedzin mogą przebywać do godz.22:00 wynajmujący będzie obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 100 zł/osoba
  13. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy w domku czy na terenie posesji, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).
  14. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
  15. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
  16. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).
  17. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
  18. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
  19. W DOMKU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU.
  20. Korzystanie z kominka po zgłoszeniu właścicielowi, który zabezpiecza w opał za dodatkową opłatą (50 zł/doba).
  21. Wynajmujący informuje właściciela na 1 godz. przed wyjazdem.
  22. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.
  23. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
  24. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
  25. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
  26. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
  27. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku.
  28. Właściciel ma dostęp do terenu w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, konserwacji i niezbędnych prac porządkowych także w czasie pobytu Wynajmujących.
  29. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
  30. Akceptujemy zwierzęta /małe/ po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem, oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący zwierzę /doba 120zł
  31. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem, a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Kontakt mailowy:jarek.kliszcz@op.pl lub bacowki@op.pl

lub telefoniczny: 
+48 511 171 010

Więcej informacji na stronie: www.karpaczapartament.pl